Λαμπαδόκουτο με το όνομα που επιθυμείτε Ο.Σ.Φ.Π. ζωγραφισμένο όλο στο χέρι

LABADOKOUTO-MIXALIS
LABADOKOUTO-MIXALI-MESA